Selecteer een pagina

Privacy Policy Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites

In verband met de nieuwe privacy-wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is, is de privacy policy van Beeldman herzien en waar nodig bijgewerkt. Hieronder de nieuwste versie.

 

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.beeldman.net/

Beeldman verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

 

Beveiliging

Beeldman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via websites@beeldman.net

 

Google Analytics voor het in kaart brengen websitebezoek

Beeldman gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Beeldman gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Beeldman analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar websites@beeldman.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.Beeldman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Aanvullende bepalingen specifiek voor Beeldman websites

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites In deze (aanvullende) verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites voldoet aan de bepalingen van de Nieuwe privacy richtlijnen van de EU (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn.

Artikel 2: Verzamelde gegevens
Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het verlenen en factureren van onze diensten;
afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
verstrekking van gegevens aan derden alléén op basis van wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Inzage en correctie
U mag de gegevens die Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 4: Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Uiteraard alleen met toestemming van de cliënt.

Artikel 5: Doorgifte naar landen buiten de EU
Er worden door Beeldman geen gegevens verstrekt aan organisaties, bedrijven of overheden buiten de EU. Binnen de EU, alléén op basis van wettelijke verplichtingen.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Artikel 6: Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.