Selecteer een pagina

Disclaimer Beeldman Websites

Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites of door u aan Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites middels een website van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites via deze website. Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het kan voorkomen dat Beeldman u adviseert uw website bij een andere hosting-provider en/of internetbureau onder te brengen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kan zijn dat de website verhoogde veiligheidsinstellingen nodig heeft die Beeldman niet kan leveren, of omdat u beslist met uw website(s) gebruik te gaan maken van diverse online marketing-tools en strategieën die Beeldman niet kan leveren. Of simpelweg een verschil van inzicht.

Beeldman zal u dan uiteraard bijstaan in het zoeken naar een oplossing die beter bij uw bedrijf past. Het spreekt voor zich dat Beeldman er alles aan zal doen u zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces, zodat de overstap naar de andere partij zo soepel mogelijk verloopt.
In geval van bovenstaand bent u gehouden aan een termijn van maximaal 1 maand voor het overzetten en configureren van uw website en/of hosting bij een andere aanbieder van deze dienst(en). De overeenkomst met- en wederzijdse verplichtingen van u, en Beeldman, zullen na deze maand komen te vervallen.

U zal Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Beeldman websites – Beeldman grafische vormgeving is NIET aansprakelijk voor storingen / technische problemen als gevolg van storingen / verkeerde configuratie van servers, security, of nalatigheid van uw hosting-provider.